OM OSS

Specialpedagogiska läromedel, för barn och elever med olika språkliga funktionsnedsättningar.

Under alla år har KenArt Media samlat erfarenheter och kunskap om hörselskadades olika behov av stöd för att utveckla språket och en bra kommunikation med omvärlden. Dessa erfarenheter ligger till grund för de specialpedagogiska läromedel som numera finns inom bolaget och som även omfattar språkträning för andra grupper med kommunikationshinder.
Dataprogrammen från KenArt Media kan med fördel användas som språkträning bland personer med invandrarbakgrund, som läromedel för särskolan och för andra som behöver anpassad språkträning.

Sofia_small
Sofia

Delägare

Sofia Toborg är verksam i bolaget som projektledare, administratör, designer och utvecklare av pedagogiska dataprogram.

Hon är utbildad grundskollärare inom språk och språkutveckling och har även engelska och estetiska ämnen som specialitet. Hon har sedan sin lärarexamen 2005 arbetat både i grundskolan och förskolan och har därför god erfarenhet av språkinlärning, läs- och skrivinlärning samt läs och skrivsvårigheter.

Sofia arbetar också som konstnär och du kan läsa mer om hennes konstnärliga verksamhet här www.sofiatoborg.se

 

pappa svartvit
Kenneth

Delägare/Grundare

Kenneth Toborg är grundare av KenArt Media och är verksam i bolaget som programmerare för windows, redigerare och utvecklare av pedagogiska dataprogram.

Kenneth har tidigare arbetat som ungdomskonsulent inom Hörselskadades Ungdomsdistrikt i Stockholms län. Därefter med olika mediaproduktioner för hörselskadade och döva, både i det föreningsägda bolaget VideoPro AB som ägdes av Hörselskadades Riksförbund och i det egna företaget KenArt Media.