SE                               ENG                           ASL

Välkommen till din hjälpsida om KanSerien

Licensnyckel finns här...

För att prenumerera på KanSerien med flera användare måste du ha en licensnyckel.

Skaffa din Licensnyckel här!

KanSerien SE

KanSerien ENG

KanSerien ASL

De första stegen på video...

De första stegen med bilder...

1. Det första du gör (om du inte tänker prenumerera) är att skapa en Organisation. Klicka i det högra nedre hörnet.

2. Registrera din Organisation, t.ex. din skola, förskola, klass. Kom ihåg ditt lösenord som du behöver för att kunna logga in igen.

3. Du har nu skapat en Organisation. För att kunna registrera elever måste du ha en licensnyckel. Klicka på Licenser uppe till höger.

4. Skriv eller klistra in din licensnyckel som du har fått på mejl och registrera. Välj om du vill aktivera nyckeln nu eller senare.

5. Nu kan du registrera en elev med mejladress och lösenord. Ge användaren alla uppgifter på ett papper om enskild inloggning är aktuell.

6. Logga ut organisationen och logga in användaren. Det är dags att börja ”spela” genom att gå till Inställningarna och skapa övningar.

Klicka och svep mellan vyerna.

START
Är du privatperson måste du först starta en prenumeration innan du kan starta programmet. Därefter kan du använda programmet gratis under 14 dagar. Är du en organisation/skola har du kanske beställt en licens via kenartmedia.com/se som du aktiverar under ”Organisation”. OBS! Aktivera ”fullskärmsläge” om du använder webbversionen i Chrome (F11).
LOGGA IN
På inloggningssidan skapas organisationen med elever och administratörer. När detta är färdigt används denna sida för inloggning av elever/administratörer.
ORGANISATION 
Registrera din organisation här. Varje organisation/skola har en unik mejladress och lösenord. Lösenordet ska bestå av minst 6 tecken. Uppgifterna kan ändras under Inställningarna.
ELEVEN 
Varje elev har en unik mailadress och lösenord. Lösenordet ska bestå av minst 6 tecken. Samma sak gäller för att registrera nya administratörer.
PRENUMERATION
När prenumerationen är godkänd eller när elever lagts till i organisationen/skolan är det bara att klicka på Spela. En organisation/skola kan på den här sidan logga ut för att logga in en ny elev eller administratör.
INSTÄLLNINGAR
Genom att markera i rutorna skapas olika övningar (böcker). Du skapar böcker med olika banor när du bockar för och sparar "vad du kan" och "vad du vill lära dig". Du kan alltid gå tillbaka och ändra dina inställningar, dra ifrån och lägga till banor. När inställningarna är sparade navigeras du till startsidan.
FLER ELLER FÄRRE BÖCKER
Med många markeringar i Rutan "Vad jag kan" skapas färre böcker och med övningar som har varierande innehåll och kombinationer. Med många markeringar i rutan "Vad jag vill lära mig" skapas fler antal böcker, en bok för varje markering men med mindre variationer. Med knappen "Appljud" kan du stänga av allt ljud förutom det ljud som hör till övningarna.
BÖCKER
I underkant av boken kan du se antalet övningar du gjort och hur många stjärnor du har. Klicka på namnet i övre höger hörn för att logga ut, se statistik eller navigera till inställningarna. Boken med plussymbolen ger dig möjligheten att skapa egna övningar.
EN BANA
En bana består av 100 övningar med olika slumpade objekt och med ökad svårighetsgrad. Varje övning innehåller 4 - 13 omgångar. Har du alla rätt så behåller du dina stjärnor. Gör du fel så minskas antalet till lägst en stjärna. Du kan göra om banor för att få alla stjärnor.

EN ÖVNING
Programmet slumpar fram en övning utifrån dina val. Du ska matcha den övre källan mot objekten i den undre källan. Repetera video och ljud i den övre källan genom att klicka på den. Vill du repetera video eller ljud i den undre källan måste du först peka på en fri yta. Klickar du på en video eller ett ljud igen så väljs objektet. Text och bild väljs vid första klicket.

FÄRDIG ÖVNING FRÅN EN BANA
När övningen är klar kan du se hur du lyckats med övningen och hur många stjärnor du har fått. Du ser också vilka objekt som har använts och hur många gånger. Genom att peka på knappen i underkant startar du en ny övning på samma bana. Du kan fortsätta med en ny övning eller peka på bakåtpilen för att välja en annan bana.

RESULTAT/STATISTIK
Statistiksidan kan öppnas av eleven på sidan Böcker i programmet eller av läraren som är administratör på Administratörssidan.  Den undre delen av statistiksidan visar resultaten från ”Egen Övning”. Dessa resultat kan nollställas i administratörsläget under respektive elev eller med ett klick på papperskorgen.

RESULTAT/STATISTIK - BÖCKER/BANOR
Resultat kan analyseras från alla övningarna inom de olika ”Banorna”. På den grafiska kurvan kan du öppna respektive använd bok och peka på ”topparna” för att få detaljinformation. Svåraste Objekten visar en bild på de objekt som har varit svåra att hitta rätt svar på. Ju fler fel desto högre siffra under bilden. 

FÄRDIG BANA
När du har avslutat en bana med 100 övningar visas denna skylt. Du kan välja att försöka ta alla stjärnor som finns kvar eller starta en ny bana.
VÄLJ FRÅGETYPER - EGEN ÖVNING
Välj vilka medier du vill öva med. Du kan välja ett eller flera och även matcha samma medium. Vill du t.ex. öva bokstavsbilder väljer du Läsa mot Läsa eller identifiera ord på teckenspråk väljer du Teckenspråk mot Teckenspråk.
VÄLJ SVARSTYPER - EGEN ÖVNING
När du valt de medier och objekt som ska matchas i en övning så sparas dessa automatiskt. Därför går det bra att t.ex. förbereda en övning i skolan och fortsätta hemma på en annan dator. Du kan använda vilken dator som helst som har Chrome som webbläsare eller logga in på en iPad.
INSTÄLLNINGAR - EGEN ÖVNING
Du kan välja att 2, 4 eller 6 objekt visas på skärmen samtidigt. Du väljer även det antal omgångar en övning ska innehålla.
KATEGORIER
Det finns över 50 olika kategorier att välja bland. Klicka eller peka på en text för att öppna en kategori, klicka igen för att stänga. Du kan även skriva ett objektnamn direkt i sökrutan. Klicka på ”Rensa” för att återgå till alla kategoritexter.
VAL AV OBJEKT
I övre delen av fönstret visas hur många objekt du minst måste välja men du kan välja fler om du vill. Du väljer dina arbetsobjekt genom att peka på de olika kategoritexterna och sedan klicka på bilderna. Avmarkera ett objekt genom att klicka igen på en vald bild. Du kan avmarkera alla bilder med knappen "Rensa Valda" nederst på skärmen. Starta en övning med klick på Nästa.
SÖK EFTER ETT OBJEKT
Genom att skriva in ett objektnamn i fönstret kan du göra en sökning och välja ett objekt. Avsluta sökningen genom att peka på ”Rensa” till höger i sökfönstret och programmet navigerar åter till ”Objektvalet”. Med "Nästa" startar du övningen.
SVARA I EN ÖVNING
För alla övningar som innehåller video eller ljud ska man klicka två gånger för att svara. Vid första klicket spelas sekvensen upp. Vid nästa klick på samma ruta så svarar man eller klickar på en annan ruta för att spela den sekvensen. Repetera en sekvens genom att klicka utanför rutan och sedan på samma ruta igen.
RESULTATVYN - EGEN ÖVNING
När du har gjort klart en Egen Övning visas denna sida med tre val nederst på sidan. Du kan välja ”Fortsätt” och göra en övning till, hoppa till ”Val av objekt” eller avsluta övningen med knappen " Tillbaka till Böcker". I Resultatvyn kan du se hur den senaste övningen genomförts. Hur många antal rätt du fått på första försöket i procent och vilka objekt som varit svårast. Kransarna runt bilderna får du när du svarat rätt flera gånger på första försöket. Efter 3 rätt får du en krans i brons, efter 5 rätt en i silver och efter 10 rätt en krans i guld.
ADMINISTRATÖRSINSTÄLLNINGAR
I administratörsinställningarna finns information om alla elever och information om deras resultat. Klicka uppe till höger på "Licenser" för att registrera en licensnyckel och få information om licenser. Med plustecknen kan elever eller lärare läggas till. Med "Kugghjulet" hanteras respektive elev, visas elevens statistik etc.
ADMINISTRATÖR - ALTERNATIV
Som administratör kan du ta bort en elev, återställa respektive elevs lösenord eller ta del av elevens resultat genom att öppna statistiksidan. Här kan jämförelser göras mellan eleverna över tid.
LICENSER
Här aktiverar du licenser genom att klicka på "Aktivera". Du ser även under hur lång tid licensen gäller. Licensnyckel levereras via mejl vid beställning på www.kenartmedia.com/se och kan klistras in genom att klicka på plusstecknet.
LICENSNYCKEL
Här registrerar du den licensnyckel du erhållit i samband med prenumerationsköpet från kenartmedia.com/se. Nyckeln kan kopieras och klistras in. Därefter väljer du om licensen ska aktiveras nu eller senare.

Hjälp - Tips - Info (PDF)