KanSerien SE

SPRÅKTRÄNING FÖR ALLA

Stöd för Alternativ och Kompletterande Kommunikation – AKK – TAKK.

Språkträning för barn, elever och vuxna. KanSerien innehåller nio olika moduler där du kan anpassa språkträning efter den enskilde individen. Alla objekt finns på teckenspråk och med bokstavering på handalfabetet. Serien riktar sig till undervisningen i svenska på lågstadiet i grundskolan och som ett annorlunda läromedel i särskolan och förskolan. Programmet kan också med fördel användas i SVA- och SFI-undervisningen liksom undervisning med AKK och TAKK. I övningarna kan du blanda fritt mellan teckenspråk, ljud, avläsning, handalfabetet, bilder, foton och text. Det gäller för användaren att matcha de rätta kombinationerna.

När du har registrerat en organisation i något av våra program och köpt och aktiverat en användarlicens, kan du logga in på alla de olika plattformarna med dina inloggningsuppgifter.

I praktiken betyder det att elever kan arbeta med programmet i skolan och sedan logga in hemma och fortsätta där de var. Lärarna kan samtidigt fortsätta att följa elevernas framsteg ”online” via statistik- och resultatsidorna.

Det går att arbeta med programmet via vår webbaserade tjänst och via iPad.

KanSerien SE
I KanSerien finns det många substantiv, en hel del verb, adjektiv och ett fyrtiotal enkla fraser och mycket annat. Totalt finns ca 1000 olika arbetsobjekt som kan visas som:

 teckenspråk (video)
handalfabetet (video)
text (versaler & gemener)
bild & fotografier
speakerljud
läppavläsning (video)