KanSerien ENG

SPRÅKTRÄNING FÖR ALLA

Ett språkträningsprogram med brittisk engelska där vår medverkande har engelska som modersmål. Serien är anpassad för den engelska undervisningen i grundskolan och gymnasiesärskolan.

Språkträning för barn, elever och även vuxna. 
KanSerien ENG innehåller åtta olika moduler med brittisk engelska och nio moduler på svenska. Du kan anpassa språkträning efter den enskilde individen och välja om matchningen ska ske på engelska mot engelska, engelska mot svenska eller svenska mot svenska. Alla objekt finns på svensk teckenspråk och med bokstavering både på engelska och svenska med det svenska handalfabetet.

I övningarna kan du blanda fritt mellan teckenspråk, ljud, avläsning, handalfabetet, bilder, foton och text. Det gäller för användaren att matcha de rätta kombinationerna.

När du har registrerat en organisation i något av våra program och köpt och aktiverat en användarlicens, kan du logga in på alla de olika plattformarna med dina inloggningsuppgifter.

I praktiken betyder det att elever kan arbeta med programmet i skolan och sedan logga in hemma och fortsätta där de var. Lärarna kan samtidigt fortsätta att följa elevernas framsteg ”online” via statistik- och resultatsidorna och även skapa övningar.

Det går att arbeta med programmet via vår webbaserade tjänst och på iPad.har engelska som modersmål

KanSerien ENG
Med programmen kan man:

  öka ordförrådet
♦  träna ordförståelse
♦  testa avläsning på engelska
 spela
♦  ha roligt