KanSerien ASL

SPRÅKTRÄNING FÖR ALLA

Ett språkträningsprogram med amerikansk engelska där vår medverkande speaker och teckenspråkstolk är infödda amerikaner.

Språkträning för barn, elever och vuxna. KanSerien ASL innehåller nio olika moduler med amerikansk engelska och nio moduler på svenska. Du kan anpassa språkträning efter den enskilde individen och välja om matchningen sker på engelska mot engelska, engelska mot svenska eller svenska mot svenska. Alla objekt finns på teckenspråk och med bokstavering på handalfabetet, både amerikanskt (ASL) och svenskt teckenspråk. Serien är ett komplement till undervisningen i engelska i grundskolan och gymnasiet. Det passar även personer som vill lära sig ASL för att eventuellt kunna studera vidare i USA. I övningarna kan du blanda fritt mellan teckenspråk, ljud, avläsning, handalfabetet, bilder, foton och text. Det gäller för användaren att matcha de rätta kombinationerna.

När du har registrerat en organisation i något av våra program och köpt och aktiverat en användarlicens, kan du logga in på alla de olika plattformarna med dina inloggningsuppgifter.

I praktiken betyder det att elever kan arbeta med programmet i skolan och sedan logga in hemma och fortsätta där de var. Lärarna kan samtidigt fortsätta att följa elevernas framsteg ”online” via statistik- och resultatsidorna.

Det går att arbeta med programmet via vår webbaserade tjänst och via iPad.

KanSerien ASL
Med programmen kan man:

  öka ordförrådet
  träna ordförståelse
  prova ASL
  testa avläsning på engelska
  spela
  ha roligt